Google+

Що таке Інтернет?

Дослівно – "міжмережа" – система об'єднаних комп'ютерних мереж глобального загальнолюдського суспільства, яка в наш час покриває практично всю поверхню земної кулі. Мережа побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних.