Google+

Що таке ІР?

Internet Protocol (IP)  –  міжмережевий протокол. Відноситься до маршрутизованих протоколів мережного рівня сімейства TCP / IP. Протокол IP використовується для негарантованої доставки даних, що розділяються на так звані пакети від одного вузла мережі до іншого.