Google+

Що таке біт, байт?

Біт, байт – одиниці виміру інформації. Швидкість передачі інформації вимірюється в бітах на секунду (біт/с), а об’єм інформації в байтах. 1 байт = 8 біт.